Palliatieve zorg

  

  OMEGA 

  J. Vander Vekenstraat 158

  1780 Wemmel 

  Tel: 02/456.82.03

  E-mail: info@vzwomega.be

  Website OMEGA

 

                               

Doelstelling en werking

Doelstelling

Omega wil de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naaste omgeving optimaliseren.
Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en spirituele zorg. Met praktische hulp, tips en emotionele ondersteuning van de patiënt, zijn naaste omgeving en hulpverleners helpen we het leven en de thuiszorg zo goed en zinvol mogelijk.

Wat kan u verwachten

Bij een eerste contactname wordt een Omega-verpleegkundige toegewezen die de vaste contactpersoon is.
Alle verpleegkundigen hebben een gespecialiseerde opleiding in palliatieve zorg.
Met hen kunnen problemen of knelpunten op fysiek, emotioneel, sociaal of spiritueel vlak besproken worden. Samen wordt er naar mogelijke oplossingen gezocht. Enkele voorbeelden zijn: inschakeling van thuiszorg of bijkomende dienstverlening, een aanvraag van de thuiszorgpremie of medewerking verlenen bij ernstige pijn.
De verpleegkundigen werken aanvullend en in samenwerking met andere thuisdiensten, onder supervisie van de huisarts.
Omega begeleidt patiënten thuis of in thuisvervangende situaties: serviceflats, een woonzorgcentrum, een woonzorgvoorziening voor mensen met mentale en/of fysieke beperkingen.

 

Multidisciplinaire equipe

De verpleegkundigen van Omega werken samen in een multidisciplinaire equipe met 2 artsen, een psycholoog en een zingevingsconsulent.

 

Continue bereikbaarheid

Voor dringende problemen is Omega permanent bereikbaar (24u/24 en 7d/7).

Patiënten, familieleden en hulpverleners kunnen ons elke werkdag van 9.00u tot 17.00u bereiken via het kantoor.
Buiten de kantooruren kunt u terecht bij de wachtdienst. Het kantoornummer is naar de wachtdienst doorgeschakeld. Gelieve duidelijk te melden dat u een dringende vraag heeft voor Omega.

 

Wanneer contact opnemen

Elk probleem of iedere vraag i.v.m. een levensbedreigende ziekte kan een concrete aanleiding zijn om Omega te contacteren. Het is belangrijk te weten dat u er iet alleen voor staat.
Wacht dus niet te lang met het inschakelen van palliatieve hulpverlening.
De duur van de begeleiding kan variÎren van enkele dagen, weken, maanden of langer.