2019.04.26

Verslag bestuursvergadering Vrijdag 26/04/2019

Aanvang: 12u15                      locatie: Kasteelhoeve Sterrebeek

Aanwezig: Guido, Isabelle, An en Johan

 

Binnen de kring:

 

 1. Goedkeuring verslag van 14/12/2018. ok

 

        2. Wacht:

 • de Wachtpost Midden-Brabant(WPMB): startdatum 28/06/2019! De AV van de wachtpost gaat door op 7/5/2019! GA ERHEEN! (De definitieve beslissingen over het inhoudelijk reglement – vrijstellingen, verdeling gelden, haio’s … - worden dan gestemd)
 • Wachten regeling voor de toekomst: vanaf 1 juli moet de Zhorg-wachtdienst alleen nog de nachten van maandag tot donderdag organiseren. Isabelle rolt de wachtlijst uit.
 • Herziening van contract met Memo (enkel weekwacht): Isabelle en Johan nemen contact op.
 • Patrick nam contact op met de gemeente ivm aanpassing van wachtboodschap in de Gemeenteberichten. Boodschap werd reeds aangepast.
 • Johan neemt contact op met Belgacom zodat er een directe doorschakeling komt naar het nummer van de WPMB: 02.254.62.62
 • Johan laat affiches voor de wachtkamer maken.
 • Vergoeding Elke en Patrick voor al hun werk voor de WPMB : er is binnen het budget van de wachtpost hiervoor geen geld voorzien door de overheid. Ze krijgen van de kring elk 1500€ (symbolische som voor de 100en uren die ze klopten). Goedgekeurd met ¾ meerderheid.

       

       3. Zhorg:

 • planning kringvergaderingen. Volgende bijeenkomst gaat door op 9/5 as in het MCH.  Katrien Mortelmans over schildklier en diabetes. An vraagt aan Katrien of het een week later kan zodat de kringbijeenkomst kan aansluiten op de AV.
 • bijscholing H1  i.v.m. de vernieuwingen en problemen, zodra WP in orde.
 • UBO (een register van uiteindelijke begunstigden in België ( Ultimate Beneficial Owner), een nieuwe verplichting van de overheid, uitgesteld tot nov 2019 ten laatste. Johan neemt hierover contact op met onze boekhouder.
 • VDSC (Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor VZW’s) biedt een betalend abonnement aan met alle info over VZW’s. Nemen we niet.
 • Voorbereiding AV : activiteiten (Johan) - en fin verslag (Guido) ea). Volgende Zhorg-AV  gaat door op donderdag 16/05/2019. Uitnodiging volgt spoedigl.
 • CRA’s: taakomschrijving, beperkingen, wordt besproken op de volgende AV.

 

 

Rond de kring

 

 • Vesaliuskoepel: er was dringende vergadering op 21 maart, verslag. Herman Vijverman –soort commissaris aangesteld door de overheid - onderzoekt mogelijke samenwerkingsverbanden/blinde vlekken  wachtposten. Deze worden verplicht – moeten werken vanaf eind 2021-2022.
 • Uit  deze bijeenkomst vloeide een nieuwe vergadering voort van de binnen de Druivenstreek actieve kringen. Er is een akkoord van de overige Druivenstreekkringen om samen te werken en een WP op te richten rond het MCH WO. Voor de nacht werken de Wachtposten van Merchtem, WPMB en Druivenstreek samen, principeakkoord. Er is ook gesproken om het aantal wachtlopende artsen te “poolen” zodat er binnen het samenwerkingsverband evenveel wachten gedaan worden per arts. Gevolg is dat je niet alleen in lokale wachtpost  wachten moet lopen.
 • Domus Medica:  GB
 • ELZ (Eerste Lijns Zone): voorbereidende vergaderingen lopen.
 • Kind en Gezin: roepen artsen op om bij hun consultaties te komen doen. Johan heeft aanvraagdocumenten.
 • Mazelenepidemie en vaccinatieweek 24-30/4/2019, mazelenvaccinaties nazien mbt de nieuwe epidemie.

 

 

Varia:

 

 • Babybabbels - april tot en met juni 2019, Initiatief van het Huis van het Kind. Loopt vlot.
 • Vanaf binnenkort kan enkel de nieuwe contracten ZTD en ZTNI gebruiken, Johan stuurt ze nog een door.
 • Is het Bevolkingsonderzoek Borstkanker nog verantwoord of niet? Zie www.bevolkingsonderzoek.be
 • Psychologen op terugbetaling, www.diletti.be. (gezondheidsnetwerk arr. Leuven). Zo je zoekt naar een kortdurende of verkennende psychotherapie (beperkt aantal sessies), enkel voor volwassenen.

 

 

 • BELANGRIJK
  • Wat betreft het ge-encrypteerd verzenden van persoonsgebonden boodschappen, zodat we geen namen of “fragiele” gegevens meer moeten doorsturen via mail.
  • Er bestaat de app “SIILO”(met twee I’s).
  • Download de app op je smartphone/iPhone. Volg de instructies om je account in te stellen.
  • Eens gelukt zet ik jullie op de groepschat ZHORG, dan moet je maar 1 boodschap verzenden om gans Zhorg te bereiken. Werkt als Whatsapp maar dan volledig beveiligd.
  • Problemen? Johan of Patrick helpen u graag. Eventueel samen in orde te brengen op de volgende AV

 

Einde vergadering. 13u53                                          

Volgende vergadering: 21 of 28 juni

Johan