2016.09.27

 

Multidisciplinair Overleg LMN Druivenstreek

27 september ‘16

Verslag   

 

Aanwezig: Dr Brusseleers,  M. Goossens, Dr. H. Docx, Dr. J. Walraet, Dr. K. Vantomme,  Ap. R. Jansen,  Dr. F. Defoer ,  N. Jacquet, K. Vliegen (verslag)

Verontschuldigd: Dr Wouters, Ap. K. Tobback, Dr. A. Dercon, K. Meersseman,  Ap. X. Kestemont

Volgende vergadering

dinsdag 13 december ’16, 20.00 - … , plaats wordt nog doorgegeven

dinsdag 17 januari ‘17, 20.30 – 22.30, MCH WO

 

 • Verslag 2 juni ‘16, OK

LMN: update

 • personeel

-       Nathalie WELKOM. Nathalie kan starten op 24 oktober. Ze zal  60% FTE werken (maandag, dinsdag en donderdag).

-       Kristien volgt nog enkele praktische zaken op in afwachting dat Nathalie start.

 

 • Vlaamse Overheid

-       Verslag 2015 werd goedgekeurd, inclusief opbouw sociaal passief (9000€)

 

Subsidie 2015

Voorschot

Uitgaven

Balans

102.671,53

92.404,38

84.683,00

17.988,20

 

Nieuwigheden in ZTJ en context

 • ZTJ & conventie: sinds juli ’16 veranderingen.

-       Marleen gaf een update van de veranderingen sinds juli ’16

-       Communicatie naar huisartsen en apothekers zal later gebeuren (dec ’16 of jan ’17)

 

 • Eerstelijnsconferentie aftoetsingsronde voor Vlaams-Brabant op 20 september. Nathalie gaf een verslag van de aftoetsingsronde en lichtte belangrijke mogelijke veranderingen toe (in bijlage verslag alsook het synthese rapport)

 

 • E-health & chronic care

-       Vitalink medicatieschema: Jan & Raf hebben het getest met de programma’s Farmad en HealthOne.  Het luckt echter niet omwille van softwareproblemen.

-        

 

Zorgverleners groepen: informatie nuttig voor stuurgroepleden/ update

 • Apothekers

-       Accreditering ‘navorming voor apothekers goedgekeurd (3 punten)

-       Accreditering voor stuurgroepvergadering lijkt bijna onmogelijk

 

 • Diëtisten

 

 • Diabeteseducatoren

-       Nieuwe educator: Christine (van WGK)

 

 • Huisartsen

-       Accreditering voor stuurgroepvergadering werd aangevraagd voor economie & ethiek (2 punten) via Dr Docx of Dr Brusseleers

 

 • Specialisten

 

 • SEL

 

Activiteiten – 2016

 

 • Budget 2016

Voor 2016 is er nog een klein budget over voor bepaalde aankopen. De stuurgroepleden mogen ideeën doorsturen naar de zorgtrajectpromotor.

 

 • Welzijnsbeurs – 29 oktober ’16 (10u tot 17u)

LMN Druivenstreek heeft er een stand en kan ook info van de diabetesliga verspreiden. Er was geen vraag naar voordracht over diabetes omdat dit 2 jaar geleden reeds gebeurde.

Marleen zal aanwezig zijn.

 

 • Multidisciplinaire navorming 24/11

-       Titel: ‘de waarheid op je bord’

-       Ondertitel: ‘mythes in de voeding’

-       Inhoud: beroep diëtist (waar ze voor, RIZIV nummer, wetenschappelijk onderbouwd, samenwerking met andere zorgverleners, geven persoonlijk advies), voedingsdriehoek & enkele misverstanden, de verschillende hypes (wat, mogelijke gevaren)

-       Alle diëtisten mogen zich voorstellen

-       Accreditering zal aangevraagd worden voor apothekers (via LMN) en huisartsen (via PUK). Accreditering voor apothekers zal waarschijnlijk moeilijk worden. Dit wordt verder opgevolgd met Nathalie.

 

 • Wereld diabetesdag 14/11

In elke provincie wordt voor de wereld diabetesdag een actie ondernomen door de LMN & diabetes Liga. Voor Vlaams-Brabant zal de actie doorgaan op de maandagmarkt in Zaventem. Marleen volgt het mee op.

 

 • Multidisciplinaire navorming 17/05/‘17

Rond de evolutie in de eerstelijnsgezondheidszorg (vervolg conferentie 17/02/17) . De PUK heeft de datum in haar agenda ingepland.