2017.05.12

Verslag bestuursvergadering Vrijdag 12/05/2017

Aanvang: 12u15                      locatie: Kasteelhoeve Sterrebeek

Aanwezig: voltallig

Binnen de kring:

 1. Goedkeuring verslag van 24/02/2017: goedgekeurd
 2. Wacht:
 • Contacten met Vilvoorde, Kampenhout, Leuven, Druivenstreek, PGC.  Verslag. Zie addendum voor verslag en discussie.
 • wachtregeling voor 2017: Paul ontdekte foutje in planning, is rechtgezet.
 1. Zhorg:
 • Verslag AV: goedgekeurd
 • Ontslag Els uit de kring, wil actief blijven als CRA WZC Ter Burg zonder wachtdeelname: het bestuur noteert het ontslag van Els. De beslissing over CRA-schap en wachtdeelname zal ter stemming worden voorgelegd aan de volgende AV (extra AV op 8 juni a.s.
 • planning kringvergaderingen 2017:
  • 8/06/2017: extra AV: wachtpost, CRA Ter Burg
  • 5/10/2017: Bank van Breda, patiënten rechten
  • 7/12/2017: ambulante psychiatrische hulp?
 1. verslag MFO
 • goede formule om kennis te maken met andere eerstelijnswerkers, wordt vervolgd
  • nieuwe MFO in najaar rond É-recipe, verlengd voorschrift, nieuwe regels…
 1. LOK:     7 sept 2017 (MFO?)
  1. Financiën:
 • aanvraag kring- en wachtvergoeding in orde, erkenning Impulseo-aanvraag is uitgesteld.
 • Martine vraagt de laatste niet betaalde kringvergoedingen op, Els haar lidgeld wordt gereduceerd tot 50€.
 1. IT, bijscholing H1 wordt gepland in het najaar i.v.m. de vernieuwingen.

 

Rond de kring      

 • Vesaliuskoepel:
  • Alle verslagen vind je op de site
  • 9/05:    
  • Amma stelde een individuele verzekering voor die “agressie tegen de arts” dekt (uitgebreid, verschillende formules, veel cumuleerbare dekkingen t.a.v. de “gewone” verzekeringen. Interesse: contact AMMA.
  • Er wordt een werkgroep (samen met politie) opgericht rond politie-oproepen, Patrick neemt deel.
  • SEL: geen nieuws.
  • LOGO: geen nieuws
   • 107ter, project Druivenstreek: wij vielen tot heden onder Koepel Grimbergen (alhoewel sommige diensten door Koepel Leuven werd verleend) en door herschikking vallen we sedert begin mei ll. onder regio Leuven. Onderwerp voor een kringbijeenkomst in het najaar.
   • LMN: Naast de klassiek opgelegde chronische zorg zal er in de toekomst meer ingezet worden op netwerking op de eerste lijn i.k.v. de nieuwe zorg (zie eerstelijnsconferentie.
   • DM:  Roel Van Giel is de nieuwe voorzitter.
   • 1733:
    • “Dry”run” is voorbij, er komt een aanpassing van sommige protocollen
    • oktober opstart Tienen, november in Leuven.
    • Eind 2018: opstart in gans Vlaanderen

 

Varia:

 • Verslag eerstelijnsconferentie: het verslag van Nathalie Jacquet (nieuwe ZTP) vind je op onze site
 • Voortraject diabetes, nieuwigheden (geen testmateriaal meer, vanaf nu zorgcheques waarbij de geresponsabiliseerde patiënt zelf kan kiezen voor educatie tussen kine, apotheek, educator, diëtist…

NOTEER: volgende extra-AV m.b.t. wacht voor 8 juni!!!


Volgende vergadering: september/oktober

Einde 14u

Johan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort overzicht van besluiten 1e lijnsconferentie: (zie verslag Nathalie op site)

m.b.t. Organisatie

Overheid

 

koepel

 ↓ 

Grootstedelijk:   CAW                        Palliatief                netwerk       LOGO       

         ↓         

 Kleinstedelijk:    SEL   LMN  OCMW     HAK          verpleging      lokale besturen

 

Nieuwe zorg: = geïntegreerde zorg, geplande zorg door zorgteams

 

 

En dan de hoofdmoot van de vergadering: de wacht.


Overzicht van contacten ivm wachtdienst. (Johan)

 

 1. Vilvoorde: (Luc De Munck, Wilfried Geeraerts)

Rand (Grimbergen, Meise…) start eigen wachtpost wegens geen interesse

Fusie tussen Vilvoorde stad en Machelen

Project: wachtconsultatie verbonden aan Portael ZH, voor wie wil, mogelijkheid van opvang diepe nacht (consultaties). Poging van Portaelziekenhuis om haar spoeddienst te laten bestaan.

Maar niet wat betreft huisbezoeken, rusthuizen, wat i.g.v. uitrol 1733?

 

 1. Kampenhout: Pauwel De Hertogh (Samen met Patrick)

Momenteel geen probleem, voldoende jonge artsen

Geen interesse in fusie met Zhorg = toename aantal wachten per arts

Ev. als ook Vilvoorde toetreed met centrale wachtpost (Perk, Steenokkerzeel of Melsbroek)

Ook overleg met Leuven, toetreden enkel zo satellietpost in directe omgeving

 

 1. Druivenstreek (HAK overleg 11/5)

ü  Voorzitters Tervuren, Overijse en WOK denken dat de achterban zal meedoen, zo voordeel (zie verder) Hoeilaart is eerder afwijzend (is ook niet nodig)

ü  afspraak: voor eind juni raadplegen van kringleden

ü  eind juni: overleg voorzitters m.b.t. besluit kringen

ü  zo meerderheid geïnteresseerd:    

 • september volgt een officiële stemming onder toezicht gerechtsdeurwaarder
 • zo goedkeuring: overleg MCH m.b.t. lokaal WP
 • zo in orde: administratief in orde brengen aanvraag
 • start kan vanaf mei, juni 2018

         

 1. Leuven: Jo Borremans en Thierry Van Den Broeck

Staan open voor een gesprek, zoeken zich zo ver mogelijk uit te breiden

Nachtvrijstelling vanaf 55j, wachtvrijstelling vanaf 60j

Lidgeld wachtdienst +/- 500€

Uit ervaring: beste momenten vd wacht voor kring Leuven, rest  = opvulling

Zal vermoedelijk verplicht worden op te splitsen in 3 subwachten.

 

 1. PGC: dr Coppens

Is op de hoogte, hadden geen idee van urgentie

Advies: neem contact op met alle omliggende kringen, wachtprobleem oplossen is belangrijker dan respect voor zorgregio.

Zal aandringen bij Maggie DB op snel ingrijpen m.b.t. opleggen WP.

Opnieuw contact na overleg

 

Standpunt Maggie:

WP moeten vanuit de kringen groeien en gedragen worden

Planning: Iedereen sluit zich aan bij/ sticht een WP.

“Zwarte gaten” zullen verplicht worden zich aan te sluiten bij de bestaande WP of indien mogelijk er zelf een op te richten

Minimum vereiste inwoners: 75-125.000.

WP oprichten kan vanaf 65.000 inw als vooruitzicht op uitbreiding tot +/- 100.000 inw

 

 

 

Bespreking Weekwacht:

 1. WP is geen oplossing voor de weekwacht: blijft taak van elke wachtkring! Maandag tot donderdag (vrijdag is deel van WE wacht)
 2. WP en oprichten van grote GP +/- enige mogelijkheid tot aantrekking bij jonge artsen
 3. Tot half 2018 zijn nog “wachtfähig”:
  1. Sterrebeek : 0
  2. Nossegem: 1
  3. SSW: 2
  4. Zaventem: 8            
  5. TOTAAL: 11 artsen = +/-  1 weekwacht om 3 weken
  6. Mogelijke oplossingen:

ü  Kring beslist de “diepe nacht af te stoten”

ü  Weekwachtdienst wordt opgedoekt: ieder doet zijn eigen wacht en zorgt zelf voor de continuïteit

ü  Actief wachten op nieuwe artsen, uitbreiden effectieve samenwerkingsverbanden

ü  Weekwachtregeling i.k.v. gekozen WP

ü  Voorstel Patrick: opheffing van onze wachtkring, niet van onze kring en elke arts kiest dan bij welke wacht hij aansluit.... drie van de vier gemeenten hebben hier een uitstekende keuze en Zaventem zou zijn mening moeten geven... (in analogie met Molenbeek, - zie laatste medisfeer - let wel hier werd de kring opgedoekt, de wachtkring was al opgegaan in de Brusselse wachtdienst)

 

Bespreking WP Druivenstreek:

Volgens berekening van Wachtposten Vlaanderen op basis van landelijke gemiddelden en rekening gehouden met alle actieve wachtbekwame artsen (65-):

Elke arts doet:     (12-uurswachten)

ü  6  dagwachten  inclusief 1 achterwacht (oproepbaar tss 10 en 22u i.g.v. nood)

ü  5  nachtwachten  inclusief dezelfde achterwacht (oproepbaar tss 10 en 22u i.g.v. nood)

Zoals je ziet, een boeiend gesprek op de volgende AV m.b.t. wacht voor 8 juni!!!       Tot dan


Johan