2022.01.14

Verslag bestuursvergadering Vrijdag 14 januari 2022

 

Aanvang: 12u30                     locatie: WZC Ter Burg

Aanwezig: An, Isabelle, Johan

Verontschuldigd: Guido

 

Binnen de kring:

 

 1. Goedkeuring verslag van 12/05/2021. goedgekeurd

 

 1. Wacht:

ü  de Wachtpost Midden-Brabant. Loopt vlot.

ü  Zhorgwacht wachtregeling 2022. In orde

ü  Nieuwe Wachtpost Druivenstreek, On hold… door corona.

 

 1. Zhorg:

ü  kringvergaderingen. An bereidt een nieuwe serie voor 2022, wie voorstellen heeft kan An contacteren.

ü  LOK’s.  volgende LOK gepland in januari, Jurgen verwittigt de kring.

ü  MFO. Niet doorgegaan in 2021 wegens, ja.

ü  WZC, Cra’s. Els nam ontslag als CRA in Ter Burg. Geziende recente  covidopstoot is Johan ad interim verantwoordelijk.

ü  Jaarverslag 2020 werd i orde gbracht, subsidies zijn ondertussen binnen, zie verder.

ü  Financiën zie ONEDRIVE

 • Lidgelden 2020 en 2021 in orde.
 • Gemeentelijke subsidies: 9 000,00 EUR gestort.
 • Vergoeding bestuursleden 2021 gestort.
 • Oproepsubsidie 2021 (6686.5 EUR),Kringsubsidie 2021 (5847.55 EUR) gestort.

ü  Corona: test- en vaccinatie opmerkingen,

 • http://www.mijncoronatest.beeen goede site om door te geven aan patiënten,         zij kunnen hiermee zelf de nodige testen, attesten regelen.
  • Graag een extra inzet van ALLE Zhorgartsen om in te springen in het vaccinatiecentrum. Wees solidair ajb.
  • Omicron: strategie om ev.  uitval huisartsen op te vangen. Er wordt verwacht dat er mogelijk veel huisartsen kunnen ziek worden of positief testen. DM roept op ons voor te bereiden.            Stap 1: mail (1 per praktijk) wekelijks naar bestuur@zhorg.be als je in de problemen                komt door overdrukte, positief getest of ziekte.                                                                  Stap 2: bij grote uitval organiseren we zo nodig een taakverdeling voor gans de kring                      (weinig zieke artsen doen een centrale telefoondispatch, verhelpen zoveel                                    mogelijk telefonisch en verwijzen patiënten met acute niet Covid-problemen                        naar de niet covid-besmette artsen en acute Covid-problemen naar niet zieke                       positief geteste artsen).                                                                                                      We starten dan een noodcel met voorzitter, McSpoc, wachtverantwoordelijke                                   om dit te organiseren.

            Hopelijk is het niet nodig.

ü  Nieuwe arts meldde zich in oktober aan in Zaventem, zou om gezondheidsredenen geen wachten kunnen doen, ik heb haar doorgestuurd naar adviserend arts ter beoordeling van haar wachtbekwaamheid (van de wachtpost in Vilvoorde), ik kreeg geen nieuwe gegevens meer.

ü  Ons Nieuwjaarsdiner (met partners) wordt uitgesteld naar maart ter gelegenheid van de Algemene Vergadering. Hopelijk kunnen we dan weer samen komen.

 

 

Rond de kring

 

ü  Vesaliuskoepel, niet meer samengekomen

ü  Domus Medica

ü  1733-nieuws, testuitrol achter de rug, besluit: het systeem met centrale dispatching werkt veilig (amper foute beoordelingen, er is een ontlasting van de WP voor 40% en dispatching valt onder federale verantwoordelijkheid bij fouten. Verdere uitrol gaat door..

ü  Teleconsultaties vanaf 2023: dan komt er de nieuwe regelgeving en wordt er een vergoeding voorzien.

ü  Actie #verslag voor de huisarts door HA Zennevallei: iedereen kreeg de kans o mee te doen aan de actie van de ganse Rand rond Brussel om specialisten een huisarts-verslag te vragen

ü  Leif organiseert nieuwe opleidingen, de vormingsbrochure wordt rondgestuurd.

ü  Eerstelijnspsycholoog, er komt een uitbreiding van dit project, meer eerste-lijnspsychologen, minder strenge voorwaarden voor patiëntenselectie, beter vergoeding voor psychologen maar er blijft discussie tussen psychologenvertegenwoordigers en overheid. Dus nog even wachten.

 

 

Varia:

ü  Voorbereiding AV (nieuw bestuur, nieuwe huisartsen ?)

 

In maart as eindigt het mandaat van het huidige bestuur.

Johan geeft definitief ontslag als voorzitter, wil wel nog de rest van het jaar de nieuwe voorzitter bijstaan om zich in te werken.

 

ü  We hebben minimaal nodig: meer leden in het bestuur kan.     

                                    1. Voorzitter

                                      2. Secretaris

                                      3. Wachtverantwoordelijke

                                      4  Preventieverantwoordelijke

                         

ü  Opmerkingen van het bestuur:      

Per groepspraktijk kan er maar 1 persoon lid zijn van het bestuur.

Alle taken worden verdeeld door de bestuursleden. Deeltaken kunnen ook door niet bestuursleden gedaan worden.

 

ü  Takenopsomming, onvolledig, niet om jullie te ontmoedigen

Voorbereiden bestuursvergaderingen, AV

Vertegenwoordiging kring (Vesalius, overleg kringvoorzitters Druivenstreek, gemeente, WPMB…)

Centrale aanspreekfiguur voor leden, overheidscommunicatie en ELZ, LOGO…

Weekwachtregeling

Financieel beheer

Organisatie bijscholingen (kring, lok, MFO)

IT (beheer Zhorgsite, mailprogramma)

Preventiecoordinator

 

Ben je geïnteresseerd om ook iets voor je kring te doen na 2 bijna kringloze jaren neem dan contact op met Johan.

 

Ik stuur voor de AV  nog een laatste oproep.

Verkiezing gebeurt op de volgende AV.

 

Einde vergadering.    13u30                         

Volgende vergadering: na de AV met het nieuwe bestuur.

 

Johan