2019.09.13

Verslag bestuursvergadering Vrijdag 13/09/2019


Aanvang: 12u15                       

 

 

Binnen de kring:

 

 1. Goedkeuring verslag van 26/04/2019.

 

 1. Wacht:
 • de Wachtpost Midden-Brabant:       

                     evaluatie, uit wat we horen blijkt alles goed te draaien, meesten lijken tevreden
                    toetreden Kampenhout en Steenokkerzeel, dit betekent dat er vanaf 2020 +/- 15                           artsen bijkomen.

 • Wachtregeling tot eind 2019 is in orde..
 • Herziening van contract met Memo:  Memo regelt de doorschakeling van het oproepnummer van weekwacht naar de Wachtpost (ook voor de Diegem en Vilvoorde), kostprijs is 75€/maand. De basiskost is echter afgenomen gezien de weekendoproepen nu via de WP gaan.
 • Door een software probleem zijn de beschikbaarheidshonoraria de laatste maanden niet uitbetaald. Patrick vroeg dit na, dit euvel zou opgelost zijn, achterstallen worden geregeld.

 

 1. Zhorg:
 • Nieuwe collega vanaf 1/01/2020,  Frédéric Maréchal, praktijk van Roger
 • Erkenning als prioritaire zone is in orde, voor wat dat waard is.
 • Kringsubsidie 7680.72€ in orde.
 • planning kringvergaderingen. 3/10 en 5/12
 • MFO: 10/10
 • bijscholing H1  i.v.m. de vernieuwingen en problemen, zodra WP in orde…
 • UBO (een register van uiteindelijke begunstigden in België ( Ultimate Beneficial Owner) nov 2019 ten laatste. De boekhouder bracht de aangifte in orde.
 • Lidgelden 2019 in orde: Guido kijkt dit na.
 • Boekhouding 2019: mandaat van onze boekhouder wordt verlengd.

 

 

Rond de kring

 

 • Zorgnet, eens opgericht teneinde toegang tot de Nederladstalige gezondheidszorg in Brussel te bevorderen in de Rand ging enige jaren geleden ter ziele. Deze vereniging wordt nu opgedoekt en een deel van de resterende activa worden naar Zhorg doorgestort (gezien Patrick medeoprichter en er jarenlang actief was) .
 • Vesaliuskoepel:   
  • Teneinde de blinde vlekken (kringen die niet aangesloten zijn bij een WP) op de wachtpostkaart op te lossen vraagt de overheid samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen de bestaande wachtposten, zo groeien we naar 1 grote WP-VZW per provincie. Volgens ons kan dit alleen als er ook een grote pool komt van alle betrokken huisartsen zodat er een eerlijke verdeling komt tussen kleinere en grotere wachtposten wat betreft  wachtbelasting voor de wachtlopende artsen, vrijstellingen...
  • professionalisering HAK wordt onvermijdelijk gezien kleine kringen niet meer in staat zijn een overzicht te houden /invloed te hebben op de snelle veranderin,gen in de zorgorganisatie. Een overkoepelende kring Druivenstreek?
 • Domus Medica:  kringlidgeld DM voor  2019 moet gestort, Guido kijkt na.
 • 1733: uitrollen loopt vertraging op door personeelsproblematiek.
 • ELZ (Eerste Lijns Zone): van veranderforum naar oprichting Zorgraad waarin clustervertegenwoordiging Lokale besturen  (6 afgevaardigden), Gezondheidszorg (6 afgevaardigden), Welzijn (6 afgevaardigden, Persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag  (2 afgevaardigden),  4 plaatsen optioneel.. Zie bijlage.

Het LMN wordt eind juni 2020 opgedoekt en gaat op in een bredere samenwerking tussen Welzijn, en Zorg, de ELZ. Vanuit de basis werd er een jaar geleden een Veranderforum opgericht teneinde een voorlopige Zorgraad op te starten, eind juni 2020 wordt die definitief.

Doel is vanuit de basis een toekomstplan uit te werken om de toegang tot Zorg en Welzijn in de Druivenstreek te bevorderen.

 

 

Varia:

 

Op volgende kringbijeenkomst worden de afspraken mbt overlijden in de WZC besproken, kunnen de CRA’s aanwezig zijn?

 

Einde vergadering.    13u40                          :

Johan

 

Planning vergaderingen:

1/10: (H)ELP, wat is eerstelijkspsychologische zorg?  wensen van de huisartsen.

3/10: kringbijscholing

10/10: MFO

7/11: lok

5/12: kringbijscholing

 

Bijlage:  ter info

Voorstel samenstelling (voorlopige) zorgraad

 

 1. a.     Cluster lokale besturen
  1. Hoeilaart: Annelies Vanderlinden (schepen welzijn)

Vanaf 2020: Chloë Foccaert (afdelingshoofd Mens) en Annelies als plaatsvervanger

 1. Overijse: Dirk Devroey (schepen gezondheidszorg)

Plaatsvervanger: Martine Raes (Huis van het Kind Druivenstreek)

 1. Tervuren: Jolijn Bosseloo (afdelingshoofd mens)

Plaatsvervanger: Sandra Donnay (OCMW, diensthoofd welzijn)

 1. Wezembeek-Oppem: Marc Henri Cornely (gewezen raadslid OCMW & gemeente)
 2. Kraainem: Myriam Vernimmen (ambtenaar Welzijn & gezondheid)

Plaatsvervanger: Ingrid Leyman (OCMW)

 1. Zaventem: Lukas Schillebeeckx (gemeenteraadslid)

Plaatsvervanger: Hilde Van Craenenbroeck (schepen sociale versterking)

 

 1. b.     Cluster Gezondheidszorg
  1. Huisartsen: Jan Walraet

Plaatsvervanger: Lien vanden Heuvel

 1. Vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen: Joke Muyldermans

Plaatsvervanger: Corinna Van der Auwera

 1. Tandartsen, kinesitherapeuten: Christian De Pauw

 Plaatsvervanger: Jakob Falk

 1. Apothekers: Steven Boers

Plaatsvervanger: Hilde Deneyer

 1. Diëtisten, podologen, ergotherapeuten en logopedisten: Nathalie Antonis
 2. Klinisch psychologen/ELP/GGZ-netwerken: Dieter Verhaegen

Plaatsvervanger: Gert Peeters (Diletti)

 

 1. c.      Cluster Welzijn
  1. DMW ziekenfondsen: Ine Schepers (Partena)
  2. CAW: Wim Van Campenhout (CAW Halle-Vilvoorde)
  3. WZC: Ellen Vandenbussche (OCMW Overijse)
  4. Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg: Ellen Thielens (Landelijke Thuiszorg)
  5. OCMW: Leen De Cock (OCMW Overijse)
  6. OCMW: Véronique Collart (OCMW Hoeilaart)

 

 

 1. d.     Cluster PZON
  1. PZON/patiëntenorganisaties: Wilfried Van den Bosch (de Maretak – chron. pijn)
  2. Ervaringsdeskundigen GGZ: Beatrice Hueber (DENK)