Foto Anna Debyser

Anna Debyser

Hoogstraat 13
1930 Zaventem


02 721 70 00CONSULTATIE UREN

 

         a) vrije consultaties (u hoeft niet vooraf op te bellen)

maandag   9-11  en              17.30-19u                             

dinsdag     9-10  

woensdag  9-10 en               17.30-19u

donderdag  9-10 en      16.00- 17.30

vrijdag        9-10 en      16.00- 17.30

         b) afspraken:    de uren hierbuiten, in overleg;

                                 een eerste homeopathische basisconsultatie steeds op afspraak

 

                                 afwezigheid (zonder verwittiging) op een afspraak zal aangerekend worden 

 

PRAKTIJK GESLOTEN :

 

 

 

 

19 (na 10u ) tm 21 juni

1tm 16 augustus

5/9/19 geen avondraadpleging  en  6/9/19 geen raadpleging

18 okt geeen raadpleging

14 november misschieen geen raadpleging

15 november geen raadpleging

 

 

 

(datum laatste bijwerking 15/06/2019)

 

tips voor een vlotte consultatie:

- breng ALTIJD je identiteitskaart mee (of kids ID of blauw ISI kaartje) en een tweetal vignetjes van de mutualiteit.  Hou de ID kaart al klaar bij het binnenkomen.  Neem zelf initiatief om je adreswijzing of telefoonwijziging door te geven.

- vraag huisbezoek of afspraak liefst in de voormiddag; houd telefonische contacten kort en gericht; 

- bereid een consult goed voor indien mogelijk.

   

acute homeopathische consultatie : graag vooraf invullen checklist  

(download  via https://static1.squarespace.com/static/520f6c38e4b01b013b22f419/t/5a5f805ce4966b3c3bf0e4bf/1516208223213/Checklist+reliable+Symptoms+V2.pdf

 

- bij een (eerste) consultatie zal onder meer gevraagd worden naar

  1.            je eigen medische voorgeschiedenis (operaties,allergieën,terugkerende problemen..)
  2.            de belangrijkste medische ziektegeschiedenis van je (groot)ouders
  3.            de huidige symptomen en alles wat hiermee verband houdt

- neem zelf contact ivm resultaten van technische onderzoeken;  neem ook steeds contact op als een behandeling niet aanslaat en je toestand zou verergeren;  vraag een vervangende collega naar een kort verslagje;  zo blijft je dossier steeds up to date;

- (tenzij u dit niet wenst) zal uw arts in de mate van het mogelijke een Sumehr  proberen beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners waar u in de toekomst ev een therapeutische relatie mee zou hebben (vb spoedgevallen, doorverwijzingsniveau) (zie ook www.patientconsent.be): 

Een Sumehr is een kort overzicht van de belangrijkste medische elementen uit uw dossier  (vb medicatiegebruik, vroegere operaties, allergieën,...). Het bevat geenszins elementen die als te vertrouwelijk kunnen beschouwd worden.

- praktijkideaal is genezing brengen op snelle, zachte en duurzame wijze (SH); uw arts probeert u en uw ziektesymptomen te begrijpen vanuit uw hele levenscontext m.a.w elke zieke of ziekte heeft een lichamelijke en een psychische dimensie en voor beide proberen we aandacht te hebben.  

- verwijzing naar een specialist is het meest efficiënt via de huisarts. Beslist u toch rechtstreeks een specialist te raadplegen vraag toch steeds een verslag door te sturen.  Uw huisarts is immers het best geplaatst om  het overzicht  over uw ziektegeschiedenis te behouden.

- uw arts staat voor een open communicatie, misverstanden dienen het best rechtstreeks uitgepraat

- talen gangbaar in de praktijk:  Nederlands, Engels, Frans, Spaans , Duits, doofblinden taal van Lorm

- heb respect voor je mede-patiënten:  annuleer tijdig een afspraak die je niet kunt nakomen of neem contact als je later zult zijn, zoniet kunnen kosten aangerekend worden.